07/2020

Program: Fasadeendringer

Sted: Oslo

Dato:  2020

Status: Godkjent 

08/2020

Program: Tilbygg

Sted: Bergen Kommune

Status: Godkjent 

04/2020

Program: Carport

Sted: Kristiansand

Kompleksitet: 3 dispensasjoner

Dato:  2020

Status: Godkjent 

  • facebook
  • Twitter Round
  • flickr

© 2020 APLAN ANDERSEN. FORRELIGENDE TEGNINGER/MATERIALE ER BESKYTTET AV REGLENE I ÅNDSVERKLOVEN OG ENHVER BRUK (OGSÅ ENDRINGER/BEARBEIDELSER)KREVER SAMTYKKE FRA OPPHAVSMANNEN.