IMG-20210125-WA0001.jpg
IMG-20210125-WA0002.jpg
07/2020

Program: Fasadeendringer

Sted: Oslo

Dato:  2020

Status: Godkjent 

08/2020

Program: Tilbygg

Sted: Bergen Kommune

Status: Godkjent 

04/2020

Program: Carport

Sted: Kristiansand

Kompleksitet: 3 dispensasjoner

Dato:  2020

Status: Godkjent