NÆRING

Prosjekt 1

Tiltak: Leilighets blokk og næringseiendom 

Størrelse: 5.000 m2

Status: Prosjekt

Prosjekt 2

Tiltak: Næringseiendom

Størrelse: 50.000 m2

Status: Prosjekt

Prosjekt 3

Tiltak: Leilighets blokk og næringseiendom

Størrelse: 50.000 m2

Status: Prosjekt