NÆRING

Prosjekt 1

Program: Leiligheter blokk og næringseiendom 

Størrelse: 5000 m2

Status: Prosjekt

Prosjekt 2

Program: Næringseiendom

Størrelse: 50000 m2

Status: Prosjekt

Prosjekt 3

Program: Leiligheter blokk og næringseiendom

Størrelse: 50000 m2

Status: Prosjekt